دسته: مکمل های بدنسازی

پروتئین سفیده تخم مرغ بهتر است یا پروتئین وی

پودر سفیده تخم مرغ چقدر پروتئین دارد؟

قسمت پروتئینی تخم مرغ که حاوی آمینواسید های مهم از جمله پروتئین آلبومین میباشد؛ علاوه بر استفاده در صنایع غذایی، در بدنسازی نیز کاربرد دارد. پودر سفیده تخم مرغ از آنجایی که …